આપદા પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આપદા પડવી

  • 1

    આફત કે દુઃખ થવું-અનુભવમાં આવવું.