ગુજરાતી

માં આફડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આફડું1આફૂડું2

આફડું1

અવ્યય

  • 1

    +આફરડું; પોતાની મેળે.

  • 2

    પદ્યમાં વપરાતો એકાએક.

ગુજરાતી

માં આફડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આફડું1આફૂડું2

આફૂડું2

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આફણીએ; પોતાની મેળે.