આફડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફડું

અવ્યય

  • 1

    +આફરડું; પોતાની મેળે.

  • 2

    પદ્યમાં વપરાતો એકાએક.

આફૂડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફૂડું

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આફણીએ; પોતાની મેળે.