આફૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફૂરું

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આફણીએ; પોતાની મેળે.