આફરો ઉતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફરો ઉતરવો

  • 1

    આફરો મટી જવો.