આફરો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફરો ચડવો

  • 1

    (ઘણું ખાવાથી) પેટ ફૂલવું ને અકળામણ થવી.