આફરો બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આફરો બેસવો

  • 1

    આફરો મટી જવો.