આબકારી જકાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબકારી જકાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઍકસાઇઝ ડ્યૂટી; પોતાના દેશમાં પેદા થતી વસ્તુ પર લેવાતી જકાત.