આબરૂના કાંકરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂના કાંકરા

  • 1

    ફજેતી; બેઆબરૂ.