આબરૂ ઉઘાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉઘાડવી

  • 1

    ફજેત કે બેઆબરૂ કરવું.