આબરૂ ઉઘાડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉઘાડી કરવી

  • 1

    ફજેત કે બેઆબરૂ કરવું.