આબરૂ ઉપર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉપર આવવું

  • 1

    ચારિત્ર્ય કે આબરૂને અંગે આક્ષેપ કરવો; તેના પર હલ્લો કરવો.