આબરૂ ઉપર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉપર જવું

  • 1

    ચારિત્ર્ય કે આબરૂને અંગે આક્ષેપ કરવો; તેના પર હલ્લો કરવો.