આબરૂ ઉપર હાથ નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આબરૂ ઉપર હાથ નાંખવો

  • 1

    આબરૂ ઉપર આવવું.

  • 2

    સ્ત્રીની લાજ લેવી-બળાત્કાર, શિયળભંગ કરવો.