ગુજરાતી

માં આંબલિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંબલિયો1આંબલિયો2

આંબલિયો1

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આંબો.

ગુજરાતી

માં આંબલિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંબલિયો1આંબલિયો2

આંબલિયો2

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી કચૂકો.