ગુજરાતી

માં આબવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આબવો1આબુવો2

આબવો1

પુંલિંગ

  • 1

    એક વેલો કે તેની સિંગ.

ગુજરાતી

માં આબવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આબવો1આબુવો2

આબુવો2

પુંલિંગ

  • 1

    એક વેલો કે તેની સિંગ.