આંબાશાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબાશાખ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંબા ઉપર કુદરતી રીતે પાકેલી કેરી.