આંબા આંબલી બતાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબા આંબલી બતાવવા

  • 1

    લલચાવવું; ઠગવુ.