આંબોઈ ઠેકાણે આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ ઠેકાણે આવવી

  • 1

    આંબોઈનું દરદ મટવું.