આંબોઈ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબોઈ બેસવી

  • 1

    આંબોઈનું દરદ મટવું.