આંબો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંબો લેવો

  • 1

    ફરતા ભમરડાને હથેળીમાં લેવો.