આભડવા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભડવા જવું

  • 1

    કોઈ મરી ગયું હોય ત્યાં-તેની ઉત્તર ક્રિયામાં જવું.