આભના તારા ઉખેડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભના તારા ઉખેડવા

  • 1

    ભારે ઉધમાત કે ઊથલપાથલ કરવી.