આભના તારા ગણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભના તારા ગણવા

  • 1

    ઊંઘ ન આવવી; ઉજાગરો થવો.