આભની સાથે બાંય ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભની સાથે બાંય ભરવી

  • 1

    ગજા ઉપરાંત હામ ભીડવી; ખોટું સાહસ ખેડવું; વધારે પડતી હિંમત કરવી.