આભને થોભ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભને થોભ દેવો

  • 1

    આભ પડતું રોકવું; એવું પરાક્રમ કરવું.