આભેસ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભેસ કરવું

  • 1

    સઢ ચડાવવો.