આભાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભાસી

વિશેષણ

  • 1

    દેખાતું; પ્રકાશતું.

  • 2

    ખોટું દેખાતું; આભાસવાળું.

  • 3

    -ના સરખું દેખાતું.