આભ ઠીંગણું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભ ઠીંગણું થવું

  • 1

    સ્વર્ગ પાસે આવ્યા જેવો આનંદ થવો; ભારે લાભ થવો.