આભ ફાટ્યું ત્યાં થીંગડું દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આભ ફાટ્યું ત્યાં થીંગડું દેવું

  • 1

    અશક્યને શક્ય કરવા વ્યર્થ ફાંફા મારવાં.