આમણસારો ગંધક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમણસારો ગંધક

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    એક જાતનો ગંધક (જરા ખાટો હોય છે ને સાફ વધારે હોય છે.) 'રોમ્બિક સલ્ફર'.