આમંત્રણપત્રિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમંત્રણપત્રિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આમંત્રણ આપવા માટે મોકલેલી પત્રિકા-કાગળ.