આમન્યામાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમન્યામાં રહેવું

  • 1

    …ની આજ્ઞા કે મર્યાદા ન લોપવી, તેને વશ વર્તવું.