આમલીનો બંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમલીનો બંધ

  • 1

    પાકો (આમલીની ડાળ જેવો) મજબૂત બંધ.