આમળો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમળો ચડવો

  • 1

    અમળાઈને વળ આવવો.

  • 2

    દ્વેષ કે ખાર નીપજવો.