આમસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આમસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આમવર્ગના લોકોની સભા.

  • 2

    તેમના પ્રતિનિધિઓની સભા.