આયતખાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આયતખાત

પુંલિંગ

  • 1

    'રેક્ટૅંગ્યુલર પૅરેલલોપાઇપ્ડ'.