આયતા પર રાયતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આયતા પર રાયતું

  • 1

    ભેગાં કરેલાં નાણાંમાંથી ખરચવું તે.