આયવ્યય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આયવ્યય

પુંલિંગ

  • 1

    આવક અને ખર્ચ.