આયાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આયાસી

વિશેષણ

  • 1

    આયાસ કરનારું; મહેનતુ.

  • 2

    દુઃખપ્રદ; કપરું.

  • 3

    ખિન્ન; થાકેલું.