આરક્ત-જ્વર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરક્ત-જ્વર

પુંલિંગ

  • 1

    એક પ્રકારનો તાવ; 'સ્કાર્લેટ ફીવર'.