આરતી જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરતી જેવું

  • 1

    ચોખ્ખું.