આરંબી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરંબી

વિશેષણ

  • 1

    સરસ; ઉત્તમ.

આરબી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરબી

વિશેષણ

  • 1

    અરબી.