ગુજરાતી

માં આરંભશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આરંભશૂર1આરંભશૂરું2

આરંભશૂર1

વિશેષણ

  • 1

    ક્ષણિક ઉત્સાહવાળું; શરૂઆતમાં ઉત્સાહ બતાવી, પછી શિથિલ થઈ જાય તેવું.

ગુજરાતી

માં આરંભશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આરંભશૂર1આરંભશૂરું2

આરંભશૂરું2

વિશેષણ

  • 1

    ક્ષણિક ઉત્સાહવાળું; શરૂઆતમાં ઉત્સાહ બતાવી, પછી શિથિલ થઈ જાય તેવું.