આર્યસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર્યસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    સ્વામી દયાનંદે સ્થાપેલો ધર્મસંપ્રદાય.