આર્યસમાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર્યસમાજી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    આર્યસમાજનું કે તેને અનુસરતું.