આરામ મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરામ મળવો

  • 1

    થાક ખાવા વખત કે નિવૃત્તિ મળવી.