આરિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરિયાં કરવાં

  • 1

    કોઈ વસ્તુ નીચે ઉતારવી.