ગુજરાતી

માં આરોગ્યવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આરોગ્યવિજ્ઞાન1આરોગ્યવિજ્ઞાન2

આરોગ્યવિજ્ઞાન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સ્વચ્છતા અને આરોગ્યની બાબતો અંગેનું વિજ્ઞાન; 'હાઇજિનિક્સ'.

ગુજરાતી

માં આરોગ્યવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આરોગ્યવિજ્ઞાન1આરોગ્યવિજ્ઞાન2

આરોગ્યવિજ્ઞાન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    આરોગ્ય સંબંધી જ્ઞાન; તંદુરસ્તીને લગતા નિયમોનું શાસ્ત્ર.