આરોગ્યવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરોગ્યવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આરોગ્ય સંબંધી જ્ઞાન; તંદુરસ્તીને લગતા નિયમોનું શાસ્ત્ર.