આરોપપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આરોપપત્ર

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    આરોપનું લખત કે ખત; 'બિલ ઑફ ઇન્ડાઇક્ટમ'.